vAGALAT SH.P.K

Vendosja e standarteve në sektorin Shqiptar të ndërtimit,duke ofruar shërbimet ne një nivel perëndimor.

mIRËSEVINI NË VAGALAT SH.P.K

pROJEKTE & NDËRTIME INDUSTRIALE

“Vagalat Sh.p.k” është një kompani, e cila i ka fillesat e saj shumë shpejt në sektorin e ndërtimit, infrastrukturës urbane dhe shërbimeve ndërtimore. Çdo gjë ka nisur në tetor të  vitit 1995 ku kompania ofronte kryesisht punime topografike, pjesëmarrje në projekte të mëdha urbanistike dhe në përpunimin e hartave të pasurisë së patundshme. “Vagalat Shpk” ofron shërbime në sektorin e ndërtimit dhe duke u përpjekur për të realizuar projekte madhore në infrastrukturë dhe ndërtime industriale.

 Shoqëria “Vagalat Shpk” operon me përgjegjësi të lartë ndaj gjithë detyrave që i parashtrohen dhe  që konsistojnë në zhvillimin e projekteve shumë të rëndësishëm për ndërtimin civil. Portofoli i kompanisë zotëron shumë punë madhore, rrugë nacionale, ujësjellës dhe kanalizime si dhe objekte banesash luksoze.

Shërbimet do të vazhdojnë të ofrohen në çdo fushë në të cilën duhet eksperienca ndërtimore, infrastrukturore, integriteti si dhe profesionalizmi i punës së standarteve të larta.

+355 69 20 80898

297e45da6eb66c452230f6928231fa3686245a07

Konsultohu me ekspertët

Duke u fokusuar tek korrektësia, menaxhimi efektiv i kostove të çdo klienti, integriteti, siguria teknike, mundësojmë  një plan konkret.

FOTO ALUMIL 1

sHËRBIME

“Vagalat Shpk” ofron shërbimet e veta në sektorin e ndërtimeve civile dhe industriale duke zbatuar shërbimin me “çelësa në dorë” që do të thotë një shërbim që prej fillimit të punimeve dhe deri në përfundim të objektit ku i dorëzohet palës porositëse. Çdo fazë e punimit realizohet nëpërmjet një ndërhyrje profesionale të standartizuara dhe një staf plotësishti i kualifikuar.

ndërtime civile dhe industriale
Infrastrukturë, Ujësjellës, Kanalizime
izolime , Konstruksione Metalike
Punime me makineri
Gërmime Specifike
Transporte të veçanta

pRODUKTE

Vagalat Sh.p.k sjell për tregun Shqiptar produkte izolimi profesionale me teknologjinë më të avancuar. Vagalat është distributori ekskluziv për këto produkte.

SISTEMI KAPOT :

Kompania “Vagalat Shpk” realizon izolimin me sistem kapot më efiçient, kjo falë dhe teknologjisë së fundit që përdoret në implementimin e këtij sistemi.

PRODUKTE IZOLIMI :

“Vagalat Shpk’’ zotëron ekskluzivitetin për një nga produktet më cilëore të izolimit, një produkt që ka statusin e një produkti elitar mjaft efektiv dhe i fjalës së fundit të teknologjisë.

SUVA TERMIKE (Gjenerata e re) :

Produkti është një ekskluzivitet i VAGALAT SHPK në Shqipëri dhe në Kosovë!

PROJEKTE E FUNDIT

Gjithë punimet e “Vagalat Sh.p.k” identifikohen thjesht nga standarti i punimeve, cilësia objekteve të ndërtuara, izolimi i një teknologjie shumë të avancuar (patentë amerikane). Punimet e realizuara nga një staf  i kualifikuar dhe i trajnuar për të pasur rendiment të lartë për menaxhimin e afateve kohore të ndërtimeve, karakterizohen nga standarti që vendosin përsa i përket cilësisë, komoditetit dhe estetika.

"Titan (Antea Cement Sh.A)"​

01.

"Hotel Palace (Amadeus Group)"

02.

Shkolla 9-vjeçare “Musine Kokalari”

03.

Vila "Ndue Kola"

04.

"Atlas Sh.a Loulis Group"

05.

“Alumil Albania”

06.

Our Expert Team

You can use these sections to highlight the features of heading. Use these paragraphs to focus on the topic you want. Make sure you keep it short, attractive.

Juan George​

Vice President

Sean Hart

Project Leader

Emma Kelly

Creative Director

1
Klientë
1
Projekte
1
Riparime
1
Produkte